Wydrukuj

Geoportal województwa łódzkiego

22-07-2014

 

Miło nam poinformować, że guesty są już dostępne publicznie w Portalu obiektów użyteczności publicznej na stronie: www.geoportal.lodzkie.pl

bez konieczności logowania.

Zapraszamy do korzystania z geoportalu województwa łódzkiego prezentującego nasze questy – trasy z zagadkami.

 

Geoportal Województwa Łódzkiego wzbogacił się o dwie nowe warstwy tematyczne: ?QUESTING w Łódzkim? oraz ?Uprawnieni Organizatorzy Turystyki i Pośrednicy Turystyczni?. Są one dostępne w module ?Portal obiektów użyteczności publicznej?.

 

Trasy z zagadkami w łódzkim geoportalu

Pierwsza z warstw ma na celu zachęcenie do zwiedzania województwa łódzkiego za pomocą quizu. Przedstawia ona miejsca startowe 35 tras wraz z zagadkami. Widoczne na warstwie punkty nie pokazują rozwiązania quizu ? mają jedynie zachęcić do zwiedzania województwa w nowy, atrakcyjny sposób. Punkty te zawierają opis miejsc startowych tras, podają prawdopodobny czas ich pokonania, długość tras w km, rodzaj questów (pieszy, rowerowy, samochodowy) oraz zawierają link do strony projektu, gdzie umieszczone są szczegółowe informacje. Dane prezentowane na warstwie pozyskano od Lokalnych Grup Działania (LGD): ?Dolina Rzeki Grabi?, Fundacji Rozwoju Gmin ?PRYM? oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ?BUD-UJ RAZEM?, które prowadzą projekt ?Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie, akronim ?QUIZ ??. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i promocja obszarów działania grup LGD.

Warstwa ?Uprawnieni Organizatorzy Turystyki i Pośrednicy Turystyczni? została opracowana na podstawie danych z ?Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych? prowadzonego przez marszałka województwa łódzkiego. Dostarcza ona informacji o numerze w rejestrze, pod którym jest zarejestrowany organizator lub pośrednik turystyczny, jego nazwie oraz danych teleadresowych. Z warstwy możliwy jest również dostęp do informacji z ewidencji centralnej dotyczących m.in. posiadanego ubezpieczenia, zawieszeń lub zakazów wykonywania działalności. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana we współpracy z Referatem Turystyki ds. Zadań Zleconych z Zakresu Administracji Rządowej Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki UMWŁ.

Źródło: geoforum.pl, RSIP,

 Hit Counter provided by technology news