Wydrukuj

Geoportal województwa łódzkiego

22-07-2014

 

Miło nam poinformować, że guesty są już dostępne publicznie w Portalu obiektów użyteczności publicznej na stronie: www.geoportal.lodzkie.pl

bez konieczności logowania.

Zapraszamy do korzystania z geoportalu województwa łódzkiego prezentującego nasze questy – trasy z zagadkami.

 

Geoportal Województwa Łódzkiego wzbogacił się o dwie nowe warstwy tematyczne: „QUESTING w Łódzkim” oraz „Uprawnieni Organizatorzy Turystyki i Pośrednicy Turystyczni”. Są one dostępne w module „Portal obiektów użyteczności publicznej”.

 

Trasy z zagadkami w łódzkim geoportalu

Pierwsza z warstw ma na celu zachęcenie do zwiedzania województwa łódzkiego za pomocą quizu. Przedstawia ona miejsca startowe 35 tras wraz z zagadkami. Widoczne na warstwie punkty nie pokazują rozwiązania quizu – mają jedynie zachęcić do zwiedzania województwa w nowy, atrakcyjny sposób. Punkty te zawierają opis miejsc startowych tras, podają prawdopodobny czas ich pokonania, długość tras w km, rodzaj questów (pieszy, rowerowy, samochodowy) oraz zawierają link do strony projektu, gdzie umieszczone są szczegółowe informacje. Dane prezentowane na warstwie pozyskano od Lokalnych Grup Działania (LGD): „Dolina Rzeki Grabi”, Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” oraz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”, które prowadzą projekt „Questing umożliwi innowacyjne zwiedzanie, akronim »QUIZ «”. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i promocja obszarów działania grup LGD.

Warstwa „Uprawnieni Organizatorzy Turystyki i Pośrednicy Turystyczni” została opracowana na podstawie danych z „Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych” prowadzonego przez marszałka województwa łódzkiego. Dostarcza ona informacji o numerze w rejestrze, pod którym jest zarejestrowany organizator lub pośrednik turystyczny, jego nazwie oraz danych teleadresowych. Z warstwy możliwy jest również dostęp do informacji z ewidencji centralnej dotyczących m.in. posiadanego ubezpieczenia, zawieszeń lub zakazów wykonywania działalności. Warstwa jest na bieżąco aktualizowana we współpracy z Referatem Turystyki ds. Zadań Zleconych z Zakresu Administracji Rządowej Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki UMWŁ.

Źródło: geoforum.pl, RSIP,

 Hit Counter provided by technology news